Pomalé připojení? Přeskočit.

Den Zemědělce

Tradiční výstava Den Zemědělce v obci Kámen

Výstava proběhne ve dnech 13. a 14. 9. na polním letišti v obci Kámen v České republice. Poprvé v historii Dne Zemědělce bude probíhat souběžně předvádění různých druhů zemědělské techniky, tak aby si každý návštěvník přišel na své. Ve středu 13. 9. se bude program týkat manipulátorů a pásového zpracování půdy, v horní části letištní plochy bude připraven polygon pro lesní techniku, komunální techniku a elektromobilitu. Ve čtvrtek 14. 9. jsou hlavním tématem žací stroje, následovat bude na připraveném polygonu předvádění postřikovačů a aplikace kejdy do půdy. Program předvádění strojů bude ukončen vždy po 12. hodině, aby měli návštěvníci výstavy dostatek času na další aktivity.

Letošní ročník výstavy doplní malá kolekce skotu českého strakatého plemene ve společném prostoru přehlídek hybridů kukuřice v dolních prostorách letiště. Zmíněný polygon pro předvedení lesních traktorů a vyvážeček bude společně s ukázkami prací komunální techniky a elektromobilů zase v horní části letiště, tato témata se současností i budoucností zemědělství úzce souvisí.

Připravte se na skvělou akci, která tento rok slaví 30. výročí. 

https://denzemedelce.cz/

Souhlasím
###message