Pomalé připojení? Přeskočit.

ONE HEART

Nadační fond ONE HEART

Nadační fond ONE HEART byl založen s cílem zlepšit kvalitu života všech zvířat a zvýšit etické, společenské a legislativní standardy zacházení se zvířaty. Klíčové principy fondu vycházejí z přesvědčení, že lidé a zvířata sdílejí společné emoce, jako jsou bolest a strach, a že zlepšení životních podmínek zvířat přispívá i k lepšímu životu lidí.

Hlavní náplň fondu zahrnuje: 

  • Podpora investigací a studií o kvalitě života a právech zvířat, vzdělávání a informování společnosti. 
  • Podpora edukačních a osvětových kampaní v oblasti etického zacházení se zvířaty. Podpora projektů, které šíří informace o životě a právech zvířat a podporují veřejnou debatu o této problematice. 
  • Tlak na změnu společenského přístupu ke zvířatům a právně závazná opatření proti špatnému zacházení se zvířaty. 
  • Finanční podpora organizacím, jednotlivcům a projektům, které přímo pomáhají zvířatům. Fond také usiluje o legislativní změny na úrovni ČR a EU, aby byla zlepšena ochrana zvířat v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky v oblasti etologie a welfare. 
  • Cílem je také podpora vzájemné spolupráce mezi různými organizacemi a odborníky v oblasti ochrany zvířat, vytváření platformy pro komunikaci a spolupráci. 

 

Nadační fond ONE HEART byl založen v únoru 2023 spisovatelkou a novinářkou Adélou Knapovou a dalšími významnými osobnostmi v různých oborech. Fond chce přispět k zlepšení globální ekologické krize prostřednictvím zlepšení životních podmínek zvířat a propagací udržitelnějších zemědělských praktik.

A my jako společnost FirstGreen Industries, silně rezonujeme s myšlenkou zlepšení globální a ekologické situace, což je zásadní motivací pro naše rozhodnutí podpořit Nadační fond ONE HEART. 

Naše společnost se dlouhodobě zaměřuje na udržitelnost a minimalizaci ekologického dopadu, což nás přirozeně vede k podpoře iniciativ, které sdílejí stejné hodnoty a cíle. 

Podporou Nadačního fondu ONE HEART chceme ukázat, že naše závazky vůči ekologii a udržitelnosti přesahují výrobu ekologicky šetrných strojů. Chceme aktivně přispět k zlepšení životních podmínek zvířat a podpořit snahy o legislativní a společenské změny v této oblasti. 

Věříme, že naše podpora povede k širší veřejné diskusi a zvýšení povědomí o důležitosti etického zacházení se zvířaty a udržitelnosti v zemědělství. 

Tato spolupráce také reflektuje náš dlouhodobý zájem o podporu projektů, které mají pozitivní dopad na globální ekosystém a přispívají k udržitelnější budoucnosti. 

V FirstGreen Industries jsme pevně přesvědčeni, že spolupráce mezi průmyslovými subjekty a neziskovými organizacemi je klíčem k dosažení těchto cílů. Podpora Nadačního fondu ONE HEART je přirozeným projevem našich firemních hodnot a vize udržitelného rozvoje.

Stejně tak jako firma aktivně podporujeme principy ESG, protože pevně věříme v důležitost udržitelného rozvoje, etického chování a sociální odpovědnosti v podnikání. Naše závazky v oblasti životního prostředí, sociálních standardů a řízení společnosti jsou klíčové pro naši firemní strategii a odrážejí naši snahu o pozitivní dopad na společnost a planetu.

Souhlasím
###message