Pomalé připojení? Přeskočit.

Tamarka

Podpora Tamarky se vzácnou vrozenou vývojovou vadou

Na konci roku 2023 jsme s velkým potěšením podpořili malou Tamarku, která čelí výzvě vzácné vrozené vývojové vady nervového systému, známé jako Angelmanův syndrom.

Díky našim finančním příspěvkům mohla Tamarka podstoupit další řadu terapií hipoterapie.

Tato fyzioterapeutická metoda působí pozitivně na dětské i dospělé klienty skrze pohybové impulzy, které jsou generovány při koňské chůzi. Tento typ terapie má prokazatelně blahodárný vliv na celý centrální nervový systém, a to zejména u osob s degenerativními onemocněními nervového systému. 

Je pro nás velkou ctí a privilegiem moci podporovat nejen veřejně prospěšné organizace, ale i konkrétní osoby jako je Tamarka. 

Tímto krokem chceme přispět k jejich lepšímu a plnohodnotnějšímu životu. 

S radostí a nadějí v srdci přejeme Tamarce a její rodině šťastný a radostný vstup do roku 2024. Věříme, že jejich společné chvíle, strávené na koňském hřbetě i mimo něj, budou plné úsměvů a radosti.

Souhlasím
###message