Pomalé připojení? Přeskočit.

Zelený svět

Spokojení obchodní partneři. Zaměstnanci, kterým věříme a kteří nám mohou důvěřovat. Klienti, kteří jsou spokojení s našimi stroji. To je pro nás zelený svět.

Elise 900 a MiniZ vznikly mimo jiné z našeho přesvědčení, že svět si zaslouží stroje, které nebudou zatěžovat životní prostředí. Ekologie našich strojů je pro nás velmi důležitá, přičemž prostředí nezávadný stroj je pouze špička ledovce. Rovněž při vývoji a výrobě stroje se snažíme postupovat co nejvíce v souladu se zásadami udržitelné společnosti.

Používáme recyklovatelné produkty, vedeme bezemisní provoz, využíváme alternativních zdrojů energie, používáme elektrickou energie ve výrobě, naše haly jsou bio vytápěné, důsledně recyklujeme odpady a používáme ekologické dopravní prostředky

„Naše projekty musí být něčím víc než jen výnosné. Nemáme ambice zachraňovat svět, ale chytrou technologií přispět k řešení lokálních problémů a rozvoji místních komunit,“ říká Václav Audes, člen dozorčí rady FIRSTGREEN Industries.

Není nám totiž lhostejné, v jakém světě žijí a budou žít naše děti a jejich děti. Není nám lhostejné, v jakém stavu se nachází životní prostředí. Proto naše stroje nezatěžují okolí emisemi ani nadměrným hlukem. Proto nezatěžujeme životní prostředí zbytečným odpadem. Proto jsou baterie našich strojů plně recyklovatelné…

Udržitelně se ovšem nechováme pouze ve vztahu k životnímu prostředí. Záleží nám na našich zaměstnancích, obchodních partnerech a zákaznících. Zaleží nám na zemi, ve které podnikáme. Platíme své závazky a nehledáme žádné mezery v systému. Jsme prostě zodpovědná firma se vším, co k tomu patři.

A jsme rádi, že prostřednictvím Elise900 a MiniZ šíříme naše „zelené“ vidění společnosti dále. Svět si to totiž zaslouží…
Souhlasím
###message